vineri, iunie 09, 2017

concurs de recrutarepentru că dumnezeul meu
cu vastă experiență și peste 30 vechime pe cartea de muncă
m-a lăsat cu ochii în soare
și-a plecat să lucreze în canary wharf
și pentru că de la o vreme
cad noaptea din cer ca dintr-un pat
organizez concurs de recrutare pentru ocuparea un post vacant
de dumnezeu debutant

condiții generale:
are cetățenia și domiciliul stabil într-un om
cunoaște bătăile inimii scris și vorbit
are vîrsta minimă 18 ani împliniți
are capacitate deplină de exercițiu (nu se fofilează
după un liber arbitru)
nu a fost condamnat pentru săvîrșirea unei infracțiuni
contra umanității ori contra justiției
nu a fost destituit sau n-au mai crezut în alții în el
pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani

condiții specifice: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă în domeniul socio-uman

dosarul trebuie să conțină obligatoriu
formular de înscriere
copie după actul de identitate
copie după actele de studii
cazierul judiciar
declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat
poliție politică

ofer:
posibilități reale de avansare în grade profesionale
șansa de a lucra într-un suflet dinamic
contract de muncă pe viață(viața mea)
salariul mediu pentru studii superioare
bonusuri 30 de arginți
și săptămînal team buildinguri sub forma unor
 cine de taină

Niciun comentariu: