vineri, iunie 23, 2017

după-amiaza mea de cîineam învățat că tot ceea ce nu se spune la timpul său
crește domestic în tine și crezi că-i ok
pînă-ntr-o zi cînd îți sfîșie măruntaiele
ca un tigru de circ ce-și ucide dresorul
și publicul crede că face parte din număr

eu n-am știut să-ți vorbesc niciodată
mă trezeam dimineața cu inima-n dinți:
gata astăzi e ziua în care nu las nimic nespus
gata astăzi e ziua în care sunt sfîntul andrei
din trupul tău fac o cruce piezișă pe care
să-mi dau liniștit viața

și nu făceam altceva decît să amușin urma hainelor tale
îți căutam cu privirea mașina în spatele băncii
dacă o parcai strîmb din nou însemna că ai o zi proastă
ca să te simți mai bine
imaginam o după-amiază de cîine în care mă numeam sonny
intram peste toți idioții cu ecusoane portocalii
pe care citeai consilier credite
îi luam ostatici comandam pizza
cuceream mulțimea de gură-casă cu dragostea mea pentru tine

mă rugam coapselor tale
cum se roagă turiștii lipsiți de noroc lui cristo redento
dumnezeu își lua tălpășița din capul meu
cînd prin cămașa încheiată pînă la gît
școlărește
îți vedeam sînii cum saltă ca știucile din iazul episcopiei
cînd ies noaptea să prindă afide

ca să nu mă înghită de viu ce n-am spus
și să devin eu însumi o tăcere călduță
mai vorbesc uneori cu fabio iosefinul
încearcă să m-aducă pe calea cea bună
îmi spune c-aș putea fi un nou sfînt augustin
(mă potrivesc și la vîrstă)
care spune neliniștită este inima noastră pînă
se va odihni în tine
eu îi răspund că prefer varianta lui cummings
port inima ta cu mine
trecem apoi la subiecte lumești cum am votat
ce patroni mai cunosc să sponsorizeze o acțiune de binefacere
zîmbesc undeva în adîncuri îmi închipui
că-i maestrul roshi
iar eu frumosul învins

n-am știut să-ți vorbesc niciodată
mi-a fost teamă să nu aflu că ești altă închipuire
ca tot ce-am imaginat pînă acum pentru tine
nu știu cine a zis dacă iubești pe cineva trebuie
să-l lași să plece
dar cel care a zis-o probabil imagina oameni
cu toate astea te las să pleci pentru că nu am altceva să-ți ofer
decît doi pesos de-argint și o pătură
ca santa anna după victoria inutilă de la alamo


vineri, iunie 09, 2017

concurs de recrutarepentru că dumnezeul meu
cu vastă experiență și peste 30 vechime pe cartea de muncă
m-a lăsat cu ochii în soare
și-a plecat să lucreze în canary wharf
și pentru că de la o vreme
cad noaptea din cer ca dintr-un pat
organizez concurs de recrutare pentru ocuparea un post vacant
de dumnezeu debutant

condiții generale:
are cetățenia și domiciliul stabil într-un om
cunoaște bătăile inimii scris și vorbit
are vîrsta minimă 18 ani împliniți
are capacitate deplină de exercițiu (nu se fofilează
după un liber arbitru)
nu a fost condamnat pentru săvîrșirea unei infracțiuni
contra umanității ori contra justiției
nu a fost destituit sau n-au mai crezut în alții în el
pentru motive disciplinare în ultimii șapte ani

condiții specifice: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă în domeniul socio-uman

dosarul trebuie să conțină obligatoriu
formular de înscriere
copie după actul de identitate
copie după actele de studii
cazierul judiciar
declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat
poliție politică

ofer:
posibilități reale de avansare în grade profesionale
șansa de a lucra într-un suflet dinamic
contract de muncă pe viață(viața mea)
salariul mediu pentru studii superioare
bonusuri 30 de arginți
și săptămînal team buildinguri sub forma unor
 cine de taină